Filtrai

 • HAF-CIN/EXP
  Kodas: 15637
  DA29-00020B Samsung šaldytuvo vandens filtras
  50 
  HAFIN2/EXP
  Kodas: 6787
  Samsung HAFIN2/EXP, Vandens filtras Samsung Side by Side šaldytuvams., vidinis
  47 
  Šaldytuvo vandens filtras DA29-10105J
  Kodas: 21264

  Samsung HAFEX/EXP, Vandens filtras Samsung Side by Side šaldytuvams., išorinis

  39