Prekių grąžinimo sąlygos

 • Prekių grąžinimas


  Pirkėjas, gavęs užsakymą, turi teisę per 14 dienų grąžinti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes. Grąžinimo teisė netaikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo ir netaikoma pagal LR Mažmeninės Prekybos Įstatymą patvirtintoms negrąžinamoms prekėms bei LR Civiliniame Kodekse nurodytais atvejais.

  Negrąžinamų prekių sąrašą ir atvejus apibrėžia Mažmeninė Prekybos Taisyklių 17 punktas ir LR Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 10 dalis, 3 punktas. Detalesnę informaciją galima rasti Valstybinės Vartotojų Teisių Tarnybos puslapyje čia >>.

  Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytos prekės negali būti panaudotos jokiu kitu būdu, nei tai būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti taip, kaip leidžiama prekes išbandyti fizinėje parduotuvėje.

  Jeigu prekės po pristatymo buvo naudojamos ne pagal paskirtį, kuri yra būtina norint įsitikinti prekių pobūdžiu, savybėmis ir veikimu arba turi naudojimo ar nusidėvėjimo žymių, Internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal prekės vertės sumažėjimą.

  Norint grąžinti prekę užpildykite laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo. Prašymą reikia išsiųsti elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

  Prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinamos prekės neatitinka užsakytos prekės savybių (pvz., netinkama naudojimui ar nekokybiška, brokuota prekė).

  Pirkėjas privalo grąžinti prekes per 14 dienų nuo prašymo pateikimo arba pateikti įrodymus, kad per minėtą laikotarpį perdavė prekes vežėjui.

  Internetinė parduotuvė, gavusi grąžinamas prekes, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo prašymo gavimo, grąžina pirkėjui visus sutarties pagrindu iš pirkėjo gautus pinigus.

  Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti pinigus tol, kol negrąžinama prekė, kuri yra sutarties dalykas, arba kol pirkėjas nepateiks įrodymų, kad prekė buvo grąžinta, atsižvelgiant į tai, kas įvyko anksčiau.

  Jeigu pirkėjas aiškiai pasirinko kitokį nei internetinės parduotuvės siūlomą pigiausią įprastą pristatymo būdą, Internetinė parduotuvė neprivalo vartotojui atlyginti išlaidų, viršijančių išlaidas, susijusias su įprastu pristatymo būdu.

  Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir pareikalauti iš pirkėjo grąžinti prekę, jeigu prekės kaina internetinėje parduotuvėje dėl klaidos yra ženkliai mažesnė už prekės rinkos kainą.